Het springende probleem in de bouw(kolom)

Het springende probleem in de bouw(kolom)

In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat de bouwkolom het moeilijk heeft gehad met het realiseren van voldoende omzet. Dit is enerzijds veroorzaakt vanuit de financiële crisis in 2008/2009 maar zeker ook nog de doorwerking van de bouwfraude. Hiermee is het onderlinge vertrouwen, maar ook het vertrouwen van klanten, beschadigd. Tegelijkertijd vind er wereldwijd een technologische verandering plaats. Deze vindt zijn weerslag in het steeds zwaardere gebruik van sociale media en de toepassing van BIM-technieken.

De bouw en innoveren (met ICT)

De bouw en innoveren (met ICT)

De bouw innoveert wel degelijk. Ondanks dat de perceptie misschien anders is, wordt er keihard gewerkt aan nieuwe initiatieven, mede ondersteund met ICT. De uitdaging is om deze verbeterprocessen vast te houden. Wij denken te weten hoe.

BIM Praat

BIM Praat

BIM is een doorontwikkeling van verschillende initiatieven, uit de jaren 80 van de vorige eeuw, zowel uit Hongarije als de Verenigde Staten. In eerste instantie heeft het voor de bedenkers vooral een optimalisatie betekend van de toenmalige manier van ontwerpen op het tekenbord. Vanuit persoonlijke ervaring heb ik dat ook nog meegemaakt. Tijdens mijn technische opleiding heb ik nog gebruik gemaakt van het tekenbord van mijn opa. Kom daar nu nog maar eens om, hoeveel geautomatiseerd gaan de tekenactiviteiten nu.

Investeren in de digitale toekomst

Investeren in de digitale toekomst

Investeren doet u om er in de toekomst beter van te worden. Investeren vereist dat u nu geld voor vrijmaakt zonder de absolute zekerheid van rendement. Eén ding weet u zeker: als u niet investeert, heeft dat een negatieve of hoogstens een neutrale impact op het toekomstig rendement. Investeringen die u in uw onderneming doet, zijn gericht op de plannen voor de toekomst die u voor uw eigen onderneming wilt realiseren.

Impact BIM op SALES, twee werelden?

Impact BIM op SALES, twee werelden?

De relatie tussen SALES en BIM? Dat lijken twee werelden te zijn. Het verbinden van BIM en SALES helpt de aannemer om spil te blijven in de informatie- en logistieke keten die benodigd is voor het realiseren en onderhouden van de gebouwde ruimte.

Documenten beheren - DMS

Documenten beheren - DMS

Hoe het vroeger ging; het beheren van documenten is in vroeger tijden vooral de rol geweest van een archivaris. Hij was verantwoordelijk voor het juist archiveren van de, toen nog, fysieke documenten. Meestal ergens goed opgeslagen op een veilige plek. De toegang tot het archief werd ook beheerd door de archivaris. Had je een document nodig, dan diende je een aanvraag in.

Ketenintegratie is interne organisatie

Ketenintegratie is interne organisatie

De (bouw)wereld is er vol van. Ketensamenwerking, of ketenintegratie. Fantastisch toch. Je kunt allerlei soorten van informatie delen met alles en iedereen. Met één simpele muisklik. Alleen weer in een apart programma, of een aparte portal, of een apart communicatieprotocol. U blijft maar ‘sleuren en pleuren’. En wie beheert dat allemaal? En stel dat u er weer af wilt hebben? Of er gaat iemand weg? Hoe zorgt u ervoor dat al die gedeelde informatie ook uw informatie blijft?

200 man en 10 vrouwen ....

200 man en 10 vrouwen ....

..veranderen. Om in het natuurlijke leven een vruchtbare samenwerking te creëren heb je toch het minst mannen en vrouwen nodig. Wat mij opvalt aan bijeenkomsten rondom onderwerpen op het gebied van samenwerking in de bouw, is de dominantie van de man.

Open deuren

Open deuren

Hoe vaak spreekt u nog iemand die geen telefoon heeft? Hoe vaak doet u nog zaken met een bedrijf dat geen emailadres heeft? U vraagt zich af: “Wat zijn dit voor open deuren?” En ja, u heeft gelijk. Dat is dan ook waarover wij het nu willen hebben. Het gelijk van open deuren. Dit vroegen wij ons in de zomer van 2016 af.

Het pensioen van de printer

Het pensioen van de printer

De charme van papier; iedereen die vroeger wel eens op een afdeling administratie heeft rond gelopen, herinnert het zich nog wel. Stapels papier die binnenkomen en worden uitgeprint, stapels papier die worden gesorteerd, stapels papier die worden geadministreerd, stapels papier die worden gekopieerd, stapels papieren bonnen die achter facturen worden geniet, stapels papier die voor akkoord worden rondgestuurd stapels papier die worden gearchiveerd. Dit is het beeld van september 2015.......

Het bank-gevoel...déjà vu

Het bank-gevoel...déjà vu

Het eigen gelijk van bankiers; in het voorjaar van 2015 heeft Nederland zich druk gemaakt om salarissen. Niet dat het direct ging om prijscompensatie of zo. Nee, het ging om het eigen gelijk.

Meters maken met....!?

Meters maken met....!?

Bouwen is meters maken. De vraag is of dat nog steeds zo is. Voor bepaalde bedrijven misschien wel. Inmiddels is bij steeds meer bouwbedrijven wel duidelijk dat je niet bouwt om meters te maken, maar bouwt om klanten een mooie toekomst te bieden.

Aanbieders bepalen de markt

Aanbieders bepalen de markt

De woningmarkt levert nog steeds een verdeeld beeld op. Enerzijds rapporteert een instantie als EIB vraaguitval. Het totaal aantal opgeleverde woningen komt niet hoger uit dan 45.000. Terwijl er in hoogtijdagen tussen de 60 - 70.000 woningen per jaar zijn opgeleverd.

Snelle verkopers

Snelle verkopers

Snelle verkopers zijn in staat om de klant snel het juiste product te verkopen. Snelle verkopers zijn ook verkopers die steeds weer terugkomen. Ze komen terug op de bouwplaats of hangen regelmatig aan de telefoon. Of ze worden zelf opgebeld met vragen, opmerkingen en informatie.

Continuïteit

Continuïteit

Dat is wat bedrijven verlangen. In de basis is dat zelfs onderdeel van de definitie van wat een BV hoort te zijn. Het voeren van een bedrijfsvoering met winstoogmerk, om hiermee de eigen continuïteit te waarborgen. Deze continuïteit wordt inmiddels voor de meeste bedrijven al een aantal jaren fors bedreigd. Je kunt stellen dat hiermee een nieuwe continuïteit is ontstaan.

Ketensamenwerking, tools en ervaring

Ketensamenwerking, tools en ervaring

Ketensamenwerking is een veel gebezigd begrip. Zowel bij ICT-dienstverleners als in de bouw zelf. Iedereen heeft het er over. Er worden in dit verband ook allerlei ICT gerelateerde termen gebezigd zoals BIM, BAB, VISI, S@les in de Bouw, EDI, etc..Is het nou verkeerd om hierover na te denken? Nou nee, dat niet. Maar wel als je denkt dat je met die term kunt schermen en er dan wel eens even over kan meepraten. De praktijk leert dat het wel wat anders is.

UA-92796836-1