Continuïteit

Gepubliceerd op: 16-02-2017

Dat is wat bedrijven verlangen. In de basis is dat zelfs onderdeel van de definitie van wat een BV hoort te zijn. Het voeren van een bedrijfsvoering met winstoogmerk, om hiermee de eigen continuïteit te waarborgen. Deze continuïteit wordt inmiddels voor de meeste bedrijven al een aantal jaren fors bedreigd. Je kunt stellen dat hiermee een nieuwe continuïteit is ontstaan.

Continuïteit

Continuïteit is ook de term die centraal staat bij het vormgeven van samenwerking in de keten. Deze samenwerking is immers alleen succesvol indien meerdere partijen hier duurzaam voordeel uit ervaren.

Wij merken dat continuïteit op gespannen voet staat en/of wordt bedreigd door:

  1. Te veel op korte termijn denken. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het focussen op de laagste prijs. Toch jammer als garantiewerk moet worden uitgevoerd, terwijl die goedkope leverancier / installateur inmiddels failliet is.
  2. De klant vergeten. Niet het bouwproces, maar de klant dient centraal te staan. De klant zorgt voor het geld waarmee het bouwproces wordt gefinancierd. De klant verandert. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren. Hoeveel klanten worden 5 jaar na afronding nog structureel benaderd door de aannemer?
  3. Te lage prijzen vragen. Dit lijkt op gespannen voet te staan met het vorige punt. Echter doordat de bouw zo weinig verdient, is er ook steeds minder ruimte om te innoveren in zowel product als proces. Hiermee wordt de klant dus ook tekort gedaan.
  4. Alleen projectgericht werken. Het is een open deur maar nacalculatie en nadenken over wat beter en anders kan, is nog steeds geen gemeengoed. Natuurlijk wordt er steeds meer LEAN gewerkt. Maar wat betekent dit voor het procesgericht werken i.p.v. projectgerichtwerken….in de praktijk?
  5. Politiek. Politiek is iets waar de meeste ondernemers niet zoveel mee hebben. Het beïnvloedt processen van buitenaf zonder dat je daar als ondernemer veel invloed op hebt. Er zijn ons zelfs succesvolle samenwerkingsprojecten bekend die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen op losse schroeven staan.
  6. Geen lange termijn visie. Veel bedrijven richten zich vooralsnog op overleven. Hoe begrijpelijk ook het is toch zaak om een lange termijn visie te ontwikkelen en hiervan de korte termijn activiteiten te laten afhangen. Hoe ziet uw samenwerkingsmodel eruit en welke stappen gaat u dit jaar zetten?

Continuïteit

Mooi verhaal natuurlijk. Waarschijnlijk ook wel een aantal open deuren, zowel voor aannemers als leveranciers. Toch is het belangrijk om een punt op de horizon te zetten en hier gericht naartoe te werken. En, elke situatie is anders. Het kan zelfs zijn dat gebeurtenissen die voor de één continuïteit, voor het andere bedrijf juist het tegenovergestelde betekenen. Wij komen bedrijven tegen die krimpen, terwijl bedrijven in dezelfde bedrijfstak groeien. Wat doen zij anders? Wat voor ander soort continuïteit hebben zij in huis?

Ondertussen gaat u door met zaken doen. Gaat u door met samenwerken. Samenwerken leidt tot uitwisseling van gegevens. Tot het uitwisselen van transacties. Het liefst ook elektronisch. Elektronisch, onder andere omdat dit een bepaalde vorm van continuïteit biedt.

 

Auteur: Gert Koutstaal

UA-92796836-1