Ketensamenwerking, tools en ervaring

Gepubliceerd op: 16-02-2017

Ketensamenwerking is een veel gebezigd begrip. Zowel bij ICT-dienstverleners als in de bouw zelf. Iedereen heeft het er over. Er worden in dit verband ook allerlei ICT gerelateerde termen gebezigd zoals BIM, BAB, VISI, S@les in de Bouw, EDI, etc..Is het nou verkeerd om hierover na te denken? Nou nee, dat niet. Maar wel als je denkt dat je met die term kunt schermen en er dan wel eens even over kan meepraten. De praktijk leert dat het wel wat anders is.

Ketensamenwerking, tools en ervaring

Praat maar eens met partijen over externe communicatie in het kader van ketensamenwerking. In veel gevallen blijkt dat het dan ook eerst en vooral nodig is om de interne organisatie en communicatie op orde te hebben.

Dus: de externe communicatie van een organisatie wordt bepaald door het interne gedrag. En heb je het over intern gedrag, dan heb je het ook over tools- en hulpmiddelen. Het is belangrijk om je te realiseren dat veel van bovengenoemde onderwerpen met elkaar te maken hebben en elkaar kunnen versterken. Zo kan BAB niet goed functioneren zonder duidelijke afspraken over het Artikelbericht in S@les in de Bouw en is de impact van BIM op S@les in de Bouw vaak sterk onderbelicht.

Novaq valt het op dat in de branche veel wordt gesproken over de tools, maar er minder tijd en energie wordt geïnvesteerd in het leren werken met die tools. Of te wel, er wordt een auto gekocht en zonder rijbewijs gaat men de (digitale) snelweg op.

Terug naar ketensamenwerking. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Welke tools gebruik je? En op welke manier? Wie kan je vertrouwen?

Veel partijen hebben het erover, soms ook over co-makers…. dan gaat het echt op samenwerken lijken. Het is dan wel van belang om te weten wie de co-makers zijn. Leveranciers kunnen alleen ten volle een co-maker zijn op het moment dat deze ook door de aannemer / aanbieder wordt vertrouwd. Leveranciers die optreden als co-maker van de aannemer merken dat ook in de praktijk. Zij worden vooruitlopend op de uitvoering van projecten betrokken bij het ontwikkelproces en denken mee over de verbetering van onderlinge processen. Voor de co-maker zelf is het van belang de totale communicatie goed te blijven beheersen.

Standaard communicatie

Het is goed denkbaar dat er met verschillende aannemers co-maker-overeenkomsten worden afgesloten. Het is goed mogelijk dat in de verschillende contracten, verschillende afspraken worden gemaakt. Het is dan ook zaak hierin de juiste balans te vinden. Als het goed is, kunnen de afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd, bestuurd, bewaakt en gecommuniceerd via geautomatiseerde systemen.

En daarmee is het belang van communicatiestandaarden zoals S@les in de Bouw weer actueel. Je zou maar leverancier zijn van een stuk of 10 aannemers die allemaal op hun eigen voorwaarden met je willen communiceren. Dan ben je blij dat er een standaard manier van communicatie bestaat.

Het is interessant om te zien dat steeds meer aannemers niet alleen de facturen ontvangen, maar ook stappen maken met de orderverwerking. Orderverwerking is met name belangrijk voor de leveranciers. Het is verstandig om nu te starten met digitaal samenwerken. Mocht u nog niet begonnen zijn, start dan eerst op kleine schaal. Op die manier kan alvast ervaring worden opgedaan die goed van pas komt nu steeds meer partijen werken aan digitale communicatie van order- en factuurberichten.

Ketensamenwerking gaat over langdurige samenwerking gericht op het realiseren van langdurig wederzijds voordeel op basis van onderling vertrouwen. Novaq adviseert bedrijven die hiervan een succes willen maken. Wij zijn betrokken bij organiseren van de samenwerking zodat u bij wijze van spreken met een rijbewijs de digitale snelweg op kan.

 

Auteur: Gert Koutstaal

 

UA-92796836-1