Open deuren

Gepubliceerd op: 16-02-2017

Hoe vaak spreekt u nog iemand die geen telefoon heeft? Hoe vaak doet u nog zaken met een bedrijf dat geen emailadres heeft? U vraagt zich af: “Wat zijn dit voor open deuren?” En ja, u heeft gelijk. Dat is dan ook waarover wij het nu willen hebben. Het gelijk van open deuren. Dit vroegen wij ons in de zomer van 2016 af.

Open deuren

Wat is een deur?

Volgens Wikipedia: “Een deur vormt een afscheiding tussen twee vertrekken of ruimten, of tussen een binnen- en buitenruimte, woning straat, tuin openbare ruimte. Met een slot op een deur kunnen deuren worden afgesloten en ruimten ontoegankelijk worden gemaakt. Vaak geeft het uiterlijk van een deur de functie ervan weer. De toegangsdeur aan de voorzijde van een gebouw noemen we de voordeur, deze deur vormt het deel van het gebouw dat bezoekers als eerste van dichtbij zien. Het uiterlijk van de voordeur van een gebouw wordt dan ook door veel mensen als belangrijk ervaren, omdat het een visitekaartje is van de eigenaar of bewoner van het pand.”

Van Dale geeft weer een andere uitleg: “beweegbare afsluiting die toegang geeft tot een gebouw, vertrek, kast enz.: met de deur in huis vallen zonder inleiding met iets voor de dag komen; de winter staat voor de deur is ophanden; dat doet de deur dicht geeft de doorslag; iets achter gesloten deuren behandelen niet openbaar; een open deur intrappen betogen wat reeds betoogd of bewezen is”.

Toegang

Deuren geven dus toegang tot gebouwen en ruimtes binnen gebouwen. Deuren worden gemaakt om functioneel te zijn en hebben uit zichzelf ook een bepaalde schoonheid.
Deuren gaan open en dicht, al dan niet met een slot. Ook de locatie in de ruimte waar een deur is opgenomen, is bedacht. Ook dat heeft een functie, bijvoorbeeld een logische looproute. Maar meestal zijn sleutels nodig. Nodig om de deur te gebruiken.

Stelt u zich eens voor dat er meerdere gebouwen in een plaats zijn. Ieder gebouw stelt een branche voor. Elke kamer is een onderneming binnen deze branche.
Stelt u zich een  dat u voor elke deur in elk gebouw een andere sleutel nodig heeft? Stelt u zich eens voor dat u met meerdere ondernemers in een gebouw zaken doet? Hoeveel sleutels heeft u dan nodig? Alleen al van het dragen van de sleutelbos zou u een hernia oplopen.

Hoe praktisch is het om in plaats van een grote sleutelbos, één of meerdere lopers te mogen gebruiken?

Lopers | BIM leidraad – protocol | S@les in de Bouw

Onlangs is er weer een nieuwe loper bijgekomen waarin Novaq een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling daarvan: Aedes BIM Leidraad en BIM Protocol. Hiermee wordt beoogd de communicatie tussen twee gebouwen (woningbouwcorporaties en bouwbedrijven) efficiënt te laten verlopen.

Het gebruik van deze afspraken is niet los te zien van allerlei andere ontwikkelingen, zoals deze ook binnen Ketenstandaard | S@les in de Bouw plaatsvinden.
Gebruik van deze afspraken is net zo normaal als het hebben van een emailadres en een telefoonnummer. Toch zijn er onder u ondernemers die dit onvoldoende beseffen.

Wij zien dat deze afspraken elkaar in grote lijnen aanvullen. U dient als ondernemer wel te zorgen dat u de regie houdt. Het is noodzakelijk om voor uw eigen organisatie een strategie te kiezen en deze verder door te ontwikkelen. Zodat u weet van welke lopers u gebruik maakt.

Wij weten wat het betekent en welke lopers het best passen binnen uw strategie.

Zodat u alsnog geen hernia oploopt.

 

Auteur: Gert Koutstaal

 

UA-92796836-1