Ervaringen

  

Referentie

Introductie

Adriaan van Erk Groep

Bij Adriaan van Erk-groep is Novaq als intern projectleider betrokken bij de harmonisatie van de bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Dit heeft geleid tot een selectie- en implementatieproject, waarbij we hebben gelet op zowel de interne bedrijfsvoering als de externe communicatie. Lees meer....

Kovon Novaq voerde het projectmanagement om te komen tot optimalisatie en standaardisatie van het digitale berichtenverkeer tussen woningbouwcorporaties, comakers en leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de SALES-standaard. Lees meer....
Dura Vermeer 'Digitalisering van het berichtenverkeer met toeleveranciers' met Novaq als projectmanager. De implementatie hiervan heeft geleid tot significante besparingen voor Dura Vermeer, maar ook versnelling van het Purchase to Pay proces. Lees meer....
Volker Wessels Novaq heeft het mede mogelijk gemaakt dat zowel de inkoop- als verkoopfacturen binnen de materieeldienst van VolkerWessels m.b.v. SALES(-standaarden) worden verwerkt . Lees meer....
 H&R Bouw Hillen en Roosen De directie van H&R Bouw had behoefte aan advies van de Novaq-experts over de actualiteit van het complete ICT-landschap. Lees meer....
 Procoatings Novaq heeft zowel qua inhoud als proces de verwerking van SALES(-standaarden) binnen Procoatings operationeel gebracht. Lees meer....
 12Build Novaq is betrokken bij de ontwikkeling van de standaard DMS-functionaliteit van 12Build. Lees meer....
Als intern projectmanager is voor deze telecom-leverancier door Novaq de communicatie door de gehele keten (vanaf civiele werkplek t/m de klant van de klant) digitaal georganiseerd. Lees meer....
Kingspan Unidek Vanuit bedrijfskundig en technisch perspectief heeft Novaq de interne score op vijf succesfactoren bepaald die voor het beheren van de artikelinformatie van strategische belang zijn. Lees meer....
SW Vastgoedverbetering Novaq is gevraagd om inhoudelijk te ondersteunen bij een koppeling tussen uitzendorganisaties en de urenregistratie. Lees meer....

 

UA-92796836-1