Wat was de vraag?

Selectie en implementatie van een nieuw bedrijfsbreed informatiesysteem ter vervanging van een verouderd en versnipperd ICT-landschap.

Wat is het resultaat?

Na de implementatie van het systeem is bereikt dat:

 1. Processen binnen de verschillende aannemingsbedrijven van Adriaan van Erk Groep, zijn geharmoniseerd.
 2. De management aansturing van de verschillende bedrijven wordt eenduidig.
 3. Nog klantgerichter werken, doordat alle relevante informatie beschikbaar is. Adriaan van Erk is trots op de titel Beste Bouwer van Nederland.
 4. Efficiëntere informatieverwerking over alle bedrijfsprocessen heen
 5. Informatie die gedeeld moet worden met co-makers, wordt vanuit één plaats gedeeld met de co-makers, waarbij Adriaan van Erk Groep de regie over de inhoud houdt.
 6. Doordat efficiënter en met moderne tools gewerkt wordt, is het mogelijk om met dezelfde mensen meer klanten te bedienen.

Na een zorgvuldig en praktijkgericht selectieproces is gekozen voor een Navision-partner die niet alleen de software levert voor de bouwbedrijven, maar ook voor de timmerfabriek. De implementatie hiervan is gefaseerd uitgevoerd.

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertises op verschillende gebieden mogen inzetten:

 1. motivatie voor softwareleveranciers om specifieke presentaties te verzorgen
 2. inhoudelijke kennis van het bouwproces
 3. inhoudelijke kennis van ERP-, CRM en DMS-systemen
 4. het vermogen om samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen vorm te geven
 5. het vermogen om bedrijfsprocessen intern te harmoniseren
 6. het vermogen draagvlak binnen de organisatie te organiseren
 7. aansturing van extern betrokken leveranciers
 8. projectmanagement over de bedrijfsgrenzen heen

 

Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1