Wat was de vraag?

Dura Vermeer is toonaangevend in de Nederlandse bouw. Aangezien de marge-ontwikkeling wordt gestuurd op zo efficiënt mogelijk werken, dient er een oplossing te komen voor het tijdrovende proces m.b.t. de administratieve verwerking van inkoopfacturen. De verwachting is dat dit mogelijk moet zijn met het SALES-factuurbericht. 

Wat is het resultaat?

Als eindresultaat is bereikt dat:

 1. een webbased platform is gecreëerd waarop alle SALES-berichten worden uitgewisseld met leveranciers
 2. als spin-off van dit proces een Shared Service Centre Crediteuren is geïmplementeerd voor alle werkmaatschappijen binnen Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed en Dura Vermeer Groep.

De vraag van het eerste uur, SALES factuurbericht, is na het doen van een procesanalyse, opgeschaald naar het ondersteunen van het complete proces ‘Bestedingen’. Dit proces ‘Bestedingen’ bestaat uit:

 1. vastleggen van de artikelgegevens en artikelprijzen o.b.v. de jaarcontracten per leverancier
 2. digitaal communiceren van de inkooporder als bestelling
 3. digitaal ontvangen van de orderbevestiging. In geval van een telefonische bestelling, fungeert de orderbevestiging als de digitale order.
 4. vastleggen van de pakbonnen of te wel de werkelijke aankomsten
 5. ontvangen van het factuurbericht en het digitaal matchen hiervan met de order en de pakbon. Bij een match is het niet meer noodzakelijk de factuur door een mens te laten goedkeuren.

De technische implementatie van de SALES-berichten is de uitkomst van het gestarte strategische samenwerkingsproces tussen Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed en haar toeleveranciers. Dit samenwerkingsproces heeft een verbeterd proces gerealiseerd over de bedrijfsgrenzen heen. Daarnaast is zowel het bestelproces bij Dura Vermeer, als het verkoop- en leveringsproces bij de toeleveranciers efficiënter. 

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertises op verschillende gebieden mogen inzetten:

 1. inhoudelijke kennis van het bouwproces
 2. inhoudelijke kennis van het logistieke proces bij de toeleveranciers
 3. inhoudelijke kennis van de SALES-standaard
 4. het vermogen om samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen vorm te geven
 5. het vermogen partijen gezamenlijk te laten investeren om een gedeeld belang te realiseren
 6. projectmanagement over de bedrijfsgrenzen heen

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1