Wat was de vraag?

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen neemt de versnippering van artikelinformatie in de keten verder toe. Dit heeft deels te maken met het niet van de grond komen van branche-initiatieven (standaarden en datapools) en een toenemende behoefte aan artikeldata vanuit de markt. Dit betekent onder meer dat de druk op het digitaal beschikbaar maken van artikelinformatie de komende tijd zal toenemen. Daarnaast neemt, door veranderende wetgeving, de productaansprakelijkheid toe. Hierdoor worden hogere eisen gesteld aan data-integriteit en datakwaliteit en daarmee aan de onderliggende processen, procedures en systemen.

Inzicht krijgen in de status van de artikelinformatie en de wijze waarop gestructureerd richting kan worden gegeven aan de ontwikkelingen op dit gebied.
De focus ligt geheel op de artikelinformatie (product-, handels-, BIM-informatie, voorschriften, enz.), inclusief de wijze waarop deze informatie met klanten wordt uitgewisseld. Bij het maken van de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende productgroepen (zoals Panelen en EPS), omdat is gebleken dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen deze productgroepen.

Wat is het resultaat?

M.b.v een brede bedrijfskundige en technische analyse naar 5 factoren die in hun samenhang bepalend zijn voor het succesvolle gebruik van artikelinformatie in uw bedrijf is de stand van zaken bepaald. Vervolgens is een road map opgesteld die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn voor het succesvol ontwikkelen van de artikelinformatie naar een voor Kingspan Unidek gewenst niveau (gespiegeld aan de visie, strategie en doelstellingen van Kingspan Unidek).

 

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

  1. inzetten eigen ICT scan; een prooven techniek waarmee een evt. oplossingsrichting wordt onderbouwd
  2. kennis van de branche, sector en keten; hierdoor ontstaat een totaalplaatje i.p.v. alleen een bedrijfsspecifiek advies
  3. ervaring met samenwerken in de keten
  4. bekend met artikelinformatie in de breedste zin van het woord, waardoor road map niet in algemene bewoordingen is opgesteld maar echt richtinggevend is

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1