Wat was de vraag?

Op 21 oktober 2014 is door KOVON de pilot KOVRA gestart, gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties, comakers en leveranciers. Voor deze pilot is Novaq de projectleider met als doel het uitwisselen van het opdracht-, status en factuurbericht tussen één woningcorporatie en één aannemer. Het project richt zich op deze drie berichten voor reparatie en mutatieonderhoud.

Wat is het resultaat?

  1. Op hoofdlijnen bestaat het resultaat van het project uit twee onderdelen te weten:
    • voor de pilotgroepen: de resultaten van de test (POC) voor het uitwisselen van drie berichten (opdracht-, status- en factuurbericht) in 4 pilotgroepen (6 samenwerkingen corporatie/ aannemer)
    • voor de ondersteunende partijen: verbeterde documentatie op het gebied van standaarden voor het elektronisch uitwisselen van gegevens

Het proces van het ‘Dagelijks onderhoud’ is beschreven vanuit de huidige, de verbeterde en de gewenste situatie van melding tot betaling. Vervolgens is een impactanalyse gemaakt waarna is bepaald in welke volgorde de verschillende berichten worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Tijdens de pilot wordt per pilotgroep bij één corporatie en één co-maker het systeem ingericht met een koppeling voor de berichten die mapping mogelijk maakt. Doel is uiteindelijk een uitrol naar de markt.

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertises op verschillende gebieden mogen inzetten:

De focus van de inzet van Novaq lag op coördinatie en sturing van de activiteiten van de pilotgroepen en de interactie van deze pilotgroepen met de activiteiten van de ondersteunende organisaties.
Daarmee is onze inzet in dit project vooral gericht op het opstellen van plannen, het verbinden van partijen, het sturen op de voortgang (rapportages) van de diverse pilotgroepen en ondersteunende organisatie, het stimuleren van de betrokkenen, het bewaken van de resultaten, het overdragen van kennis en het inbrengen van ervaring. 

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1