Wat was de vraag?

Vooruitlopend op een toekomstige heroverweging m.b.t. het gebruik van software wil ProCoatings op korte termijn SALES-factuur-berichten uitwisselen met klanten. 

Wat is het resultaat?

Samen met een aantal klanten is gewerkt aan het ontwikkelen van het SALES-factuur-bericht. Vooruitlopend hierop is het totale proces vanaf opdrachtverstrekking bij de klant (van ProCoatings) geanalyseerd. Het gevolg is geweest dat het SALES-bericht is verrijkt met extra logistieke informatie dat ervoor zorgt dat de kosten bij de klanten van ProCoatings ook direct administratief verwerkt kunnen worden. 

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertise op verschillende gebieden mogen inzetten:

  1. inhoudelijke kennis van het bouwproces
  2. inhoudelijke kennis van het logistieke proces bij de toeleveranciers
  3. inhoudelijke kennis van de SALES-standaard
  4. het vermogen om samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen vorm te geven
  5. het vermogen partijen gezamenlijk te laten investeren om een gedeeld belang te realiseren
  6. projectmanagement over de bedrijfsgrenzen heen

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1