SW Vastgoedverbetering

Wat was de vraag?

SW Groep maakte veel gebruik van uitzendkrachten en personeel dat via payrolling is ingezet. De administratieve verwerking hiervan kende een te lange doorlooptijd, waardoor pas na een (te) lange periode inzicht ontstond in de (actuele) projectkosten. Daarnaast is het verwerken en goedkeuren van de uren een tijdrovende bezigheid. Efficiency en verbetering van de processen was het doel.  

Wat is het resultaat?

Na de implementatie van het systeem is bereikt dat:

  1. processen urenverwerking over de bedrijfsgrenzen heen zijn ontwikkeld
  2. er gebruik wordt gemaakt van SALES-communicatiestandaard om de gegevens tussen de verschillende bedrijven uit te wisselen

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertise op verschillende gebieden mogen inzetten:

  1. inhoudelijke kennis van het bouwproces
  2. het vermogen om samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen vorm te geven
  3. het vermogen om bedrijfsprocessen intern te optimaliseren
  4. het vermogen om draagvlak binnen de organisatie te organiseren
  5. aansturing van extern betrokken leveranciers
  6. projectmanagement over de bedrijfsgrenzen heen

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1