Wat was de vraag?

Het digitaliseren van de processen 'inkomende en uitgaande verhuur-factuur Materieeldienst', om hiermee de volgende doelen te bereiken:

 1. vergroten van de klanttevredenheid
 2. vergroten van de interne efficiency

Wat is het resultaat?

Na afronding van het project is bereikt dat:

 1. de huurnota’s digitaal aan de klanten worden aangeleverd d.m.v. SALES-factuurbericht, waarmee deze direct in de eigen administraties verwerkt kunnen worden. Door slimme afspraken te maken over de gewenste kostenboekingen wordt het boekingsproces aan de kant van de klant verder versneld.
 2. ingehuurd materieel direct digitaal is te verwerken m.b.v. SALES-factuurbericht
 3. verbeterd inzicht is ontstaan in de verhouding intern en extern materieel
 4. de interne factuurafhandeling is versneld

Wat is de expertise van Novaq in dit project?

Novaq heeft binnen dit proces haar expertises op verschillende gebieden mogen inzetten:

 1. inhoudelijke kennis van het materieel-verhuurproces
 2. inhoudelijke kennis van het logistieke proces bij de toeleveranciers
 3. inhoudelijke kennis van de SALES-standaard
 4. het vermogen om samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen vorm te geven
 5. het vermogen partijen gezamenlijk te laten investeren om een gedeeld belang te realiseren
 6. projectmanagement over de bedrijfsgrenzen heen

 Stuur mij meer informatie

UA-92796836-1