Ketenoptimalisatie

Een bouwketen waarin partijen met elkaar samenwerken biedt grote voordelen. Voordelen die zich vertalen in een hogere kwaliteit van het eindproduct, maar zeker ook in een efficiënter bouwproces tegen lagere kosten en minder faalkosten.

Ketensamenwerking en meer

Een keten waarin partijen goed met elkaar samenwerken, past zich makkelijker aan ontwikkelingen in de markt aan. Bedrijven die willen investeren in hun positie in de keten hebben naast een goed plan ook moed, durf en leiderschap nodig omdat zij zich open moeten opstellen. Dit vereist vaak een cultuuromslag in het denken van medewerkers op alle niveaus.

De SALES standaard en ketensamenwerking: Novaq begeleidt en adviseert bij het inbedden van SALES standaard binnen het primaire bedrijfsproces. Hiertoe heeft Novaq voor diverse doelgroepen een “SALES stappenplan” ontwikkeld.
Lean Bouwen en ketensamenwerking: wij helpen u bij het praktisch toepassen van Lean Bouwen als middel om ketensamenwerking te realiseren.
Betere ketensamenwerking met BIM: hoe BIM toepassen om procesoptimalisatie en ketensamenwerking te realiseren? Voor woningcorporaties is de BIM-Leidraad en de BIM-protocol voorhanden (mede gemaakt door Novaq).
En als je gaat samenwerken, wat dan? Hoe kom je tot de keuze voor de beste vorm van samenwerking en hoe organiseer je deze op een constructieve wijze?

Wat mag u van Novaq verwachten?

  1. Heldere aanpak; ieder bedrijf is verschillend en heeft dan ook haar eigen reden(en) een samenwerking in de keten met haar bouwpartners te willen realiseren. Onze aanpak is dan ook vraaggestuurd.
    Op basis van een quick-scan verzamelen we informatie over de te volgen aanpak, waarna  we samen de beste aanpak kiezen. Niet alleen om nu het ketenoptimalisatie project te realiseren, maar ook om in de toekomst de juiste structuur te ontwikkelen. Zodat de samenwerking elk jaar beter zal verlopen.
  2. Onze specialisten hebben zowel kennis van ketenoptimalisatie in huis als de vaardigheden die snel en efficiënt ter beschikking te stellen.
  3. Advisering en begeleiding over onderwerpen op het gebied van organisatieontwikkeling en procesoptimalisatie die van invloed zijn op de totstandkoming van ketensamenwerking.

Ervaringen:

Referentie

Introductie
  Novaq voerde het projectmanagement om te komen tot optimalisatie en standaardisatie van het digitale berichtenverkeer tussen woningbouwcorporaties, co-makers en leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de SALES-standaard. Lees meer....
Dura Vermeer 'Digitalisering van het berichtenverkeer met toeleveranciers' met Novaq als projectmanager. De implementatie hiervan heeft geleid tot significante besparingen voor Dura Vermeer, maar ook versnelling van het Purchase to Pay proces. Lees meer....
Volker Wessels Novaq heeft het mede mogelijk gemaakt dat zowel de inkoop- als verkoopfacturen binnen de materieeldienst van VolkerWessels m.b.v. SALES (-standaarden) worden verwerkt. Lees meer....
 H&R Bouw Hillen en Roosen De directie van H&R Bouw had behoefte aan advies van de Novaq-experts over de actualiteit van het complete ICT-landschap. Lees meer....
 Procoatings Novaq heeft zowel qua inhoud als proces de verwerking van SALES(-standaarden) binnen Procoatings operationeel gebracht. Lees meer....
 12Build Novaq is  betrokken bij de ontwikkeling van de standaard DMS-functionaliteit van 12Build. Lees meer....
Als intern projectmanager is voor deze telecom-leverancier door Novaq de communicatie door de gehele keten (vanaf civiele werkplek t/m de klant van de klant) digitaal georganiseerd. Lees meer....
Kingspan Unidek Vanuit bedrijfskundig en technisch perspectief heeft Novaq de interne score op vijf succesfactoren bepaald die voor het beheren van de artikelinformatie van strategische belang zijn. Lees meer....
SW Vastgoedverbetering Novaq is gevraagd om inhoudelijk te ondersteunen bij een koppeling tussen uitzendorganisaties en de urenregistratie. Lees meer....

 

 

UA-92796836-1