Organisatie & ICT

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is een belangrijk gereedschap voor de bouw- en installatiebedrijven om innovaties mogelijk te maken.ICT en meer

ICT biedt (bouw en installatie)bedrijven onder meer hulpmiddelen op gebied van communicatie en samenwerking met de overheid, klanten en ketenpartners. Daarnaast zijn er tal van hulpmiddelen die mogelijkheden bieden om de interne processen van bedrijven te ondersteunen, te vereenvoudigen en te optimaliseren. Echter, de inzet van ICT blijft een hulpmiddelen en is geen doel op zich. Uitgangspunt hierbij blijft: ‘eerst organiseren, dan automatiseren’.

Slim inzetten van ICT helpt bij:

  1. het ontwikkelen van een ICT strategie: Novaq helpt u bij het afstemmingsproces tussen ondernemings- en ICT strategie.
  2. ERP selectie en implementatie: Novaq helpt u bij het onafhankelijk selecteren en implementeren van ERP software voor uw organisatie (ook voor de groothandel).
  3. implementeren van communicatiesoftware ter ondersteuning van ketensamenwerking: Novaq helpt met de (technische) implementatie van communicatiestandaarden. Wij doen dit aan de hand van ons ‘Technisch draaiboek’ waardoor de benodigde technische experts op de juiste manier met elkaar samenwerken.

Wat mag u van Novaq verwachten?

Novaq geeft onafhankelijk advies, heeft geen dealerschappen of afspraken met softwareleveranciers. In combinatie met gespecialiseerde kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en automatisering wordt uw ‘Organisatie&ICT’-project een succes.

 

Ervaringen:

 

Referentie

Introductie
 

Bij Adriaan van Erk-groep is Novaq als intern projectleider betrokken bij de harmonisatie van de bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Dit heeft geleid tot een selectie- en implementatieproject, waarbij we gelet hebben op zowel de interne bedrijfsvoering als de externe communicatie. Lees meer....

 

Dura Vermeer 'Digitalisering van het berichtenverkeer met toeleveranciers'met Novaq als projectmanager. De implementatie hiervan heeft geleid tot significante besparingen voor Dura Vermeer, maar ook versnelling van het Purchase to Pay proces. Lees meer....
Volker Wessels Novaq heeft ervoor gezorgd dat zowel de inkoop- als verkoopfacturen binnen de materieeldienst van VolkerWessels m.b.v. SALES(-standaarden) worden verwerkt. Lees meer....
 H&R Bouw Hillen en Roosen De directie van H&R Bouw had behoefte aan advies van de Novaq-experts over de actualiteit van het complete ICT-landschap. Lees meer....
 12Build Novaq is betrokken bij de ontwikkeling van de standaard DMS-functionaliteit van 12Build. Lees meer....
Als intern projectmanager is voor deze telecom-leverancier door Novaq de communicatie door de gehele keten (vanaf civiele werkplek t/m de klant van de klant) digitaal georganiseerd. Lees meer....
Kingspan Unidek Vanuit bedrijfskundig en technisch perspectief heeft Novaq de interne score op vijf succesfactoren bepaald die voor het beheren van de artikelinformatie van strategische belang zijn. Lees meer....
SW Vastgoedverbetering Novaq is gevraagd om inhoudelijk te ondersteunen bij een koppeling tussen uitzendorganisaties en de urenregistratie. Lees meer....

 

 

UA-92796836-1