Bedrijfsprofiel Novaq, professionals in ketensamenwerking (Bouw en Installatie)

Novaq is een gespecialiseerd projectbureau van mensen met een brede expertise op het gebied van ICT, organisatie en ketensamenwerking en ervaring in de bouwkolom. Klanten bestaan uit fabrikanten, groothandel, toeleveringsbedrijven, installateurs, (onder-)aannemers en dienstverleners. 

Waar wij voor staan

Samen met u zorgen we ervoor dat uw plannen effectiever en met een betere return on investment worden gerealiseerd. Dit doen wij vanuit onze opgebouwde expertise en omdat we door onze specialisatie in de bouwkolom uw taal spreken. Hierdoor zijn wij  bekend met de mogelijkheden in de bouw en vanuit deze ervaring praktisch en snel verbeteringen kunnen realiseren. Vanuit deze achtergrond zijn we goed bekend met de vele ontwikkelingen en (digitale) initiatieven in de bouwkolom zoals lean en BIM, met ICT-leveranciers en dienstenaanbieders zoals 2BA,  met brancheorganisaties als Uneto-VNI, Koninklijke Hibin en Bouwend Nederland en met standaarden zoals ETIM, Sales in de Bouw, STABU en RAW. Op het gebied van elektronische communicatie is Novaq onder meer voorkeursleverancier van de standaardisatieorganisatie ’Ketenstandaard’ (Sales in de Bouw). Op deze wijze zorgen wij samen met u voor succes. 

Expertise / materiedeskundigheid

Al jaren voeren onze projectleiders met succes projecten uit waarbij ICT, (keten)logistiek, organisatieverandering en samenwerking een essentiële rol spelen. Dit doen wij overwegend voor middelgrote bedrijven en samenwerkingsverbanden in alle geledingen van de bouwkolom.
Onze opdrachten beslaan een breed spectrum aan projecten. Deze variëren van strategische vraagstukken - zoals het (her)definiëren van processen en de besturing daarvan of de (her-)inrichting van de informatievoorziening - tot meer operationele vraagstukken zoals het verbeteren van efficiëntie, het verkorten van doorlooptijden, het selecteren en invoeren van informatiesysteem en inrichten van de elektronische communicatie.
Onze inzet varieert hierbij van het definiëren van verbeteringen, bijvoorbeeld in de vorm van businesscases of investeringsplannen, tot het uitwerken van verbeterplannen en begeleiden bij de uitvoering. Als onderscheidend kenmerk heeft Novaq de nodige ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten voor bedrijven die in groep-(holding), keten- of clusterverband verbeteringen realiseren. 

Praktische en resultaat-gedreven aanpak

De kracht van Novaq is vooral gelegen in onze praktische en actiegerichte aanpak. Hierbij sturen we nadrukkelijk op het behalen van resultaat in teamverband, het creëren van een goede balans tussen korte- en lange termijnresultaten en het sturen op hoofdlijnen en details. Onze aanpak kenmerkt zich door een visuele benadering, kort en frequent overleg en zelfsturing. Novaq beschikt over een breed scala aan instrumenten om projecten de juiste impuls te geven en zo de voor u gewenste resultaten te behalen. We borgen de kwaliteit van iedere projectstap door te structureren en kennis aan u over te dragen zodat u zelfstandig verder kunt en de regie behoudt.

Onafhankelijkheid en professionaliteit

Novaq voert vrijwel altijd projecten uit in opdracht van de bedrijven in de bouwkolom. Hierdoor kunnen we volledig vanuit uw perspectief werken en ontstaat een goede balans tussen de belangen van uw bedrijf en die van de (ICT-) toeleverancier(s). Afhankelijk van uw situatie hebben wij contact met verschillende ICT-leveranciers en adviseren wij over de best passende oplossing op dat moment. Hierbij wordt niet alleen gelet op de geboden functionaliteit, maar ook op de wijze waarop het management en de organisatie van de ICT-leverancier het best past bij onze opdrachtgever.

Projectmanagement

‘Projectmanagement is een vak apart’. Effectief projectmanagement is één van de sleutelvaardigheden bij de realisatie van vernieuwende en/of technologie-gedreven projecten, in het bijzonder bij projecten waar het meerdere bedrijven betreft. Dit is niet alleen onze ervaring, onderzoek toont aan dat projectmanagement grote invloed heeft op onder meer de wijze waarop projecten uit de startblokken komen en het resultaat dat u uiteindelijk met uw project bereikt. Een competentie die we sinds de start van ons bedrijf blijven ontwikkelen.

Relevante ervaring

Het verbeteren van de informatievoorziening van onze klanten en/of het invoeren van digitale communicatie spelen doorlopend een belangrijke rol in onze opdrachten. Hieronder een beknopt overzicht van de rollen en toegevoegde waarde die Novaq in dit soort projecten vervult:

 1. definiërende en/of toetsende rol
  Opstellen, onderbouwen en/of toetsen van plannen, businesscases en/of investeringsplannen, zodat er voor u een betere onderbouwing ontstaat.
 2. consultancyrol: verbeteren en/of optimaliseren van processen en systemen
  De invoering van een nieuw informatiesysteem is vaak het moment om de bestaande processen, besturing en/of het informatielandschap te verbeteren. Door de brede ervaring binnen Novaq, met soortgelijke bedrijven maar ook met bedrijven op andere posities in de keten of uit andere branches, creëren we met elkaar meer verbeterpotentieel. Uitgevoerde opdrachten hebben onder meer betrekking op het herzien van de logistieke besturing, herdefiniëring van de bedrijfsprocessen, uitwerken van een informatieplan en herinrichting van het IT-landschap (o.a. voor een holding met werkmaatschappijen).
 3. invullen van rollen als projectleider, -begeleider
  Selectie en implementatie van een nieuw informatiesysteem of de implementatie van elektronische communicatie vraagt van bedrijven aanvullende, veelal eenmalige, competenties en extra menskracht. Novaq levert haar klanten deze competenties en flexibiliteit in capaciteit. De klant behoudt daarmee een betere regie op het eigen project v.w.b. resultaat, doorlooptijd en investeringen.
 4. invullen specifieke rollen
  In selectie- en implementatietrajecten zijn, afhankelijk van het type en omvang van het project, meer specifieke rollen door Novaq in te vullen, bijvoorbeeld:
 1. beoordelen van contracten en/of begeleiden van onderhandelingen met toekomstige leveranciers;
 2. creëren van start-up waarmee uw project op de juiste wijze wordt ingericht en afgetrapt, van belang voor de effectiviteit van het hele project;
 3. invullen van de rol van kwaliteitsmanagement, belangrijk voor het kwalitatief verantwoord passeren van mijlpalen en/of het bewaken van de businesscase(s);
 4. verzorgen van de rol van integratiemanagement gericht op het creëren of bewaken van de noodzakelijke samenhang tussen operationele en financiële zaken en de verschillende processen onderling. Deze functie levert met name toegevoegde waarde in situaties waarin sprake is van meerdere bedrijven of bedrijfsonderdelen onder een holdingstructuur;
 5. verzorgen van workshops of trainingen zodat alle betrokkenen met de juiste kennis en verwachtingen aan een implementatietraject beginnen, gedurende de realisatie minder begeleiding nodig hebben en na afloop beter in staat zijn het systeem te beheren en aan te passen.

 

UA-92796836-1