Projectmanagement

Projectmanagement is gericht op het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Projectmanagement en meer

Het projectmanagement van Novaq is gericht op het implementeren van veranderingen. Volgens onze visie gaat implementeren verder dan veranderen. Om iets werkend te krijgen, gaat het er niet om een veranderingsproces te starten maar om het daadwerkelijk behalen van de gewenste resultaten en vervolgens te zorgen dat de nieuwe situatie zo blijft.

  1. Projectmanagement: Novaq zorgt voor realistische projecten en blijvend gemotiveerde projectteams.
  2. Projectbegeleiding: Novaq ondersteunt naar behoefte uw eigen projectmanager met specifieke kennis, ervaring en/of capaciteit.
  3. Projectplanning: Novaq weet als geen ander dat het opzetten van een projectplanning een vak apart is.
  4. Quality Assurance – kwaliteitsbeheersing van projecten: of u nu beschikt over eigen projectleiders of gebruik maakt van externen, de meerwaarde van Quality Assurance in termen van rendement is enorm. Daar vertelt Novaq u graag meer over, maar nog liever bewijzen we het in de praktijk.


Wat kunt u van Novaq verwachten?

  • een heldere aanpak: op basis van een quick-scan verzamelen we allereerst informatie over de te volgen aanpak. De analyse van onze quick-scan draagt bij tot een verantwoorde keuze voor een passende aanpak en levert de bouwstenen voor het projectplan.
  • een Novaq projectmanager of -begeleider committeert zich alleen aan projecten als verantwoordelijkheid wordt gedragen de gedefinieerde doelstellingen te realiseren binnen scope, tijd en budget.
  • een grote mate van branchekennis en gespecialiseerde kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en automatisering.
Referentie

Introductie

  Bij Adriaan van Erk-goep is Novaq als  intern projectleider betrokken bij de harmonisatie van de bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Dit heeft geleid tot een selectie- en implementatieproject. Wij hebben hierbij gelet op zowel de interne bedrijfsvoering als de externe communicatie. Lees meer....
  Novaq voerde het projectmanagement om te komen tot optimalisatie en standaardisatie van het digitale berichtenverkeer tussen woningbouwcorporaties, co-makers en leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de SALES-standaard. Lees meer....
Dura Vermeer 'Digitalisering van het berichtenverkeer met toeleveranciers'met Novaq als projectmanager. De implementatie hiervan heeft geleid tot significante besparingen voor Dura Vermeer, maar ook versnelling van het Purchase to Pay proces. Lees meer....
Volker Wessels

Novaq heeft ervoor gezorgd dat zowel de inkoop- als verkoopfacturen binnen de materieeldienst van VolkerWessels m.b.v. SALES(-standaarden) verwerkt worden. Lees meer....

 Procoatings Novaq heeft zowel qua inhoud als proces de verwerking van SALES(-standaarden) binnen Procoatings operationeel gebracht. Lees meer....
Als intern projectmanagement is voor deze telecom-leverancier door Novaq de communicatie door de gehele keten (vanaf civiele werkplek t/m de klant van de klant) digitaal georganiseerd. Lees meer....
Kingspan Unidek Vanuit bedrijfskundig en technisch perspectief heeft Novaq de interne score op de vijf succesfactoren bepaald die voor het beheren van de artikelinformatie van strategische belang zijn. Lees meer....
SW Vastgoedverbetering Novaq is gevraagd om inhoudelijk te ondersteunen bij een koppeling tussen uitzendorganisaties en de urenregistratie. Lees meer....

 

UA-92796836-1